Tiesos Knyga – Pranešimai

Pranešimai gauti per Dieviškojo Gailestingumo Marija

Apie Tiesos Knygą
Apie Tiesos Knygą užsimenama Danieliaus knygoje 10:21. Būtent ten minima toji paslaptingoji Tiesos Knyga.
Arkangelas Gabrielius paaiškina Danieliui: visa, kas buvo atverta jam apie ateitį ir laikų pabaigą, yra Tiesos Knygoje.
Danieliui pavesta užantspauduoti ją iki laiko, skirto „paskutiniesiems laikams“ (Dan. 12,4).
Taip pat Tiesos Knygos turinys buvo atskleistas ir Šventajam Jonui Evangelistui ir buvo perteikiama jam Apreiškimų Knygoje simbolių pavidalu, taip pat pranašystėmis bei Antspaudu.
Jėzus Kristus dabar atplėšia Antspaudus.
Tiesos Knyga dabar atsiskleidžia kaip Pranešimai, suteikti per Dieviškojo Gailestingumo Mariją.

Tiesos Knyga

Pranešimai gauti per Dieviškojo Gailestingumo Marija

All right reserved
2018.02.16

Tik kai kurie pranešimai gauti per Dieviškojo Gailestimgumo Mariją tarp 2010 ir 2015 metų laikotarpį yra išversti į Lietuvių kalbą, bet Jėzus pasakė, kad Jis ir toliau ateityje tęs Tiesos Knygos pasauliui atskleidimą.

Jei jūs norite padėti išversti daugiau Pranešimų į Lietuvių kalbą, prašome susisiekti su mumis. Jie yra labai svarbūs mūsų laikams. Padėkite skleisti Pranešimus Padėkite skleisti Pranešimus

2010
– 2010.11: išversta
– 2010.12: išversta

2011
– 2011.01-2011.09     Pranešimai neišversti
– 2011.10, 2011.11     išversta
– 2011.12                   Pranešimai neišversti

2012    Tik kai kurie Pranešimai yra išversti
– 2012.01.01,
– 2012.02.14
– 2012.04.21, 2012.04.28,
– 2012.05: 7, 8, 9, 16, 20?, 24,
– 2012.06.16, 2012.06.21 (x2), 2012.06.23-29        – 2015.07.12

2013    Daugelis pranešimų yra išversti bet ne visi
– 2013.03.14-20
– 2013.04-09 visi
– 2013.10.1-15
– 2013.12.14, 2013.12.15

2014    Tik kai kurie Pranešimai yra išversti
– 2014.01.19
– 2014.02-03 visi
– 2014.04.1-13
– 2014.05.3-13
– 2014.08.23, 2014.08.24, 2014.08.30

2015    Tik kai kurie Pranešimai yra išversti
– 2015.02: 4, 7, 8, 10, 11
– 2015.04.04
– 2015.05.06