Įspėjimas

Ši svetainė skelbia dieviškas pranašystes apie Antrąjį Kristaus Atėjimą, kurios buvo atskleistos Romos katalikei, regėtojai ir pranašei, Dieviškojo Gailestingumo Marijai. Jos teigimu, pranešimai jai atskleidžiami per Švenčiausiąją Trejybę ir Dievo Motiną nuo 2010 m. lapkričio 8 d.

Skaityti daugiau: Pasiruošimas Antrajam Jėzaus Kristaus Atėjimui